Cao Bằng phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch năm 2024

19/06/2024 560 0
Nhằm lựa chọn biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) thể hiện được đặc trưng, chiến lược phát triển Du lịch Cao Bằng, đảm bảo các yếu tố về thẩm mỹ, sáng tạo, độc đáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Sample Plan