Du lịch Cao Bằng sẵn sàng mở cửa đón khách

22/03/2022 766 0
Việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới bắt đầu từ ngày 15/3/2022 là vấn đề cấp thiết, không chỉ giúp thỏa mãn nhu cầu đi lại, vui chơi của du khách mà còn phát triển đời sống, khôi phục kinh tế - xã hội. Để du lịch được vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tỉnh ban hành kế hoạch, giải pháp tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới, sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá.

Sample Plan