Address: Thị trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng

Phone: 0912.100.161

Email: hoangvuongtncb@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoàng Trang (Thông Nông)

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night Standard Double

300,000đ /1 night Standard Double

Map

Review and EvaluationAlls
(From total review)