Nhà ăn Tân Dân    

To 2, TT Dong Khe, huyen Thach An Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng - 02063840158

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Dọc trên quốc lộ 4, đối diện chợ Đông Khê

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: 120,000đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

To 2, TT Dong Khe, huyen Thach An Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

02063840158

caobangtourism.vn@gmail.com

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)