Nhà nghỉ Thiên Việt    

Na Bang, TT Dong Khe, huyen Thach An Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng - 0915769818

Price from
200,000 đ

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Detail of Nhà nghỉ Thiên Việt

Description

Dọc trên quốc lộ 4, gần sân vận động Đông Khê

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Policy

Some helpful facts