Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Tổ 10 phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng (đầu cầu Gia Cung) Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

02063.882.226

caobangtourism@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)