Miếu Bách Linh
Miếu Bách Linh
Miếu Bách Linh
Miếu Bách Linh

概论

价钱: 自由

电话: (0206) - 3854 211

时间去参观一个地方: 120 phút

开放时间: 7:00 - 关闭时间: 18:00

电子邮件: sovhtt@caobang.gov.vn

地址: thị trấn Quảng Uyên, Cao Bằng Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

Miếu Bách Linh là nơi thờ 100 điều linh thiêng của nhiều loài vật, đứng đầu là con Rồng, một con vật trong tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng). Không ai biết miếu được xây dựng vào năm nào. Tài liệu ghi chép lại cho biết lúc đầu miếu được làm bằng gỗ, đến năm Khải Định thứ sáu (1912) được tu sửa và xây lại hoàn toàn bằng gạch. Do tri châu Quảng Uyên lúc đó là người Thái Bình đứng ra và gọi thợ dưới xuôi lên nên kiến trúc có dáng dấp như một ngôi chùa gồm tam quan, sân, tiền đường và hậu cung. Trải qua thời gian và chiến tranh, hiện tại phần hậu cung không còn nữa, chỉ còn lại tam quan, sân và tiền đường. Miếu Bách Linh gắn liền với lễ hội “Pháo hoa” - một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Cao bằng - được tổ chức vào mùng 2-2 âm lịch hàng năm, cuốn hút đông đảo tầng lớp nhân dân. Người ta cho rằng đầu pháo hoa ở Quảng Uyên được thần miếu Bách Linh phù hộ cho nên rất linh ứng.
Miếu được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 2856/QĐ-VX-UB Ngày 02/12/2003.
 

地图

概论

×

Miếu Bách Linh là nơi thờ 100 điều linh thiêng của nhiều loài vật, đứng đầu là con Rồng, một con vật trong tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng). Không ai biết miếu được xây dựng vào năm nào. Tài liệu ghi chép lại cho biết lúc đầu miếu được làm bằng gỗ, đến năm Khải Định thứ sáu (1912) được tu sửa và xây lại hoàn toàn bằng gạch. Do tri châu Quảng Uyên lúc đó là người Thái Bình đứng ra và gọi thợ dưới xuôi lên nên kiến trúc có dáng dấp như một ngôi chùa gồm tam quan, sân, tiền đường và hậu cung. Trải qua thời gian và chiến tranh, hiện tại phần hậu cung không còn nữa, chỉ còn lại tam quan, sân và tiền đường. Miếu Bách Linh gắn liền với lễ hội “Pháo hoa” - một trong những lễ hội lớn nhất của tỉnh Cao bằng - được tổ chức vào mùng 2-2 âm lịch hàng năm, cuốn hút đông đảo tầng lớp nhân dân. Người ta cho rằng đầu pháo hoa ở Quảng Uyên được thần miếu Bách Linh phù hộ cho nên rất linh ứng.
Miếu được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 2856/QĐ-VX-UB Ngày 02/12/2003.
 

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

娱乐