HELLO Karaoke & Coffee    

Số nhà 63 Tổ 15 phường Sông Bằng TP Cao Bằng Cao Bằng Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng - 0206 3828 283

在线预订以获得许多神奇优惠

公共信息

描述

基本信息

开放时间: 08:00

关闭时间: 23:59

美食:

平均价格/人: đ

独特的功能

联系我们

开放时间: 08:00 - 关闭时间: 23:59

Số nhà 63 Tổ 15 phường Sông Bằng TP Cao Bằng Cao Bằng Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

0206 3828 283

caobangtourism.vn@gmail.com

独特的功能
体验移动应用
  • android-img
  • ios-img
在 - 找到我们
)