89 Hotel    

Hợp Giang, Cao Bằng Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng - 0916336489

起价
đ

房间种类 房型 服务 房价 预订

细节 89 Hotel

描述

mô tả ks

服务和优惠

Truy cập Internet

Hoạt động và Thư giãn

Được tham gia

Di chuyển

Cung cấp trong phòng

Ăn uống

Tiện nghi

政策

一些有用的事实