Lục Địa Cổ
Lục Địa Cổ
Lục Địa Cổ

概论

价钱: 自由

电话: (0206) - 3854 211

时间去参观一个地方: 120 phút

开放时间: 7:00 - 关闭时间: 18:00

电子邮件: sovhtt@caobang.gov.vn

地址: xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Điểm quan sát nằm ở địa phận xã Minh Long, huyện Hạ Lang, với một ranh giới bất chỉnh hợp địa tầng. Phía trên ranh giới là các đá trầm tích mầu tím gụ của hệ tầng Nà Ngần (D1nn), gồm cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết và phiến sét. Lớp cuội kết lót đáy dầy khoảng 15-20cm gồm cuội, sạn khá tròn, đường kính vài cm, thành phần chủ yếu là thạch anh và cát kết. Xi măng gắn kết là cát, bột, sét bị phong hoá màu nâu. Các trầm tích này có tuổi Devon sớm, tức là hình thành cách ngày nay trên 400 triệu năm. Phía dưới ranh giới là đá phiến phân lớp mỏng hệ tầng Thần Sa (€1ts) tuổi Cambri sớm, hình thành cách ngày nay trên 500 triệu năm. Như vậy là giữa các đá kể trên có một gián đoạn trầm tích kéo dài, vì thế ranh giới giữa chúng được gọi là bất chỉnh hợp địa tầng. Ranh giới bất chỉnh hợp này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử tiến hóa của khu vực, vốn được coi là một bộ phận của siêu lục địa cổ ... 查看更多

地图

概论

×

Điểm quan sát nằm ở địa phận xã Minh Long, huyện Hạ Lang, với một ranh giới bất chỉnh hợp địa tầng. Phía trên ranh giới là các đá trầm tích mầu tím gụ của hệ tầng Nà Ngần (D1nn), gồm cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết và phiến sét. Lớp cuội kết lót đáy dầy khoảng 15-20cm gồm cuội, sạn khá tròn, đường kính vài cm, thành phần chủ yếu là thạch anh và cát kết. Xi măng gắn kết là cát, bột, sét bị phong hoá màu nâu. Các trầm tích này có tuổi Devon sớm, tức là hình thành cách ngày nay trên 400 triệu năm. Phía dưới ranh giới là đá phiến phân lớp mỏng hệ tầng Thần Sa (€1ts) tuổi Cambri sớm, hình thành cách ngày nay trên 500 triệu năm. Như vậy là giữa các đá kể trên có một gián đoạn trầm tích kéo dài, vì thế ranh giới giữa chúng được gọi là bất chỉnh hợp địa tầng.
Ranh giới bất chỉnh hợp này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử tiến hóa của khu vực, vốn được coi là một bộ phận của siêu lục địa cổ Gondwana. Sau khi các trầm tích hạt mịn hệ tầng Thần Sa được hình thành trong điều kiện biển thềm lục địa, toàn bộ khu vực được nâng lên và nơi trước đó là thềm lục địa trở thành rìa lục địa. Quá trình trầm tích biển bị gián đoạn, các đá hạt mịn hệ tầng Thần Sa bị biến chất trở thành đá phiến, sau đó còn trải qua nhiều quá trình biến đổi trong điều kiện lục địa, như phong hóa, bóc mòn...
Gián đoạn này kéo dài hơn một trăm hai mươi triệu năm (bao gồm phần giữa và muộn của kỷ Cambri, toàn bộ các kỷ Ordovic và Silur) và chỉ kết thúc vào Devon sớm, khi biển tiến vào một lần nữa (còn gọi là quá trình biển tiến), để chôn vùi ranh giới bất chỉnh hợp kể trên, trước hết là bằng tập cuội sỏi lót đáy, sau đó là các tập cát, sạn, bột và sét kết có độ hạt mịn dần, của hệ tầng Nà Ngần.
 

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

娱乐