Nhà nghỉ Thiên Việt    

Nà Báng, TT Đông Khê, huyện Thạch An Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng - 0915769818

起价
200,000 đ

房间种类 房型 服务 房价 预订

细节 Nhà nghỉ Thiên Việt

描述

Dọc trên quốc lộ 4, gần sân vận động Đông Khê

服务和优惠

Truy cập Internet

Hoạt động và Thư giãn

Được tham gia

Di chuyển

Cung cấp trong phòng

Ăn uống

Tiện nghi

政策

一些有用的事实