Non Nước Cao Bằng được UNESCO công nhận Công viên địa chất Toàn cầu

13/04/2018
0
1244
Paris, Pháp
Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng vừa được UNESCO công nhận trở thành Công viên địa chất Toàn cầu