ATM vietinBank Nà Kạn

 Số 71 tổ 18 Nà Kạn, phường Sông Bằng, Thành  phố Cao Bằng

Phone: 02063958959

ATM vietinBank Trung tâm

Số 64 Hoàng Đình Giong, P Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

Phone: 02063958959