Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu du lịch danh lam thắng cảnh Thác Bản Giốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Thanh Trung

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Đền Dẻ Đoóng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00