Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2023 diễn ra từ ngày 5 - 9/10

01/09/2023 15/10/2023

620 0

Theo Kế hoạch số 2387/KH-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2023, Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc năm 2023 diễn ra từ ngày 5 - 9/10.

地图

样品计划