Phúc Sen phát triển làng nghề gắn với du lịch cộng đồng

16/03/2023 17/04/2023

659 0

Phát triển làng nghề gắn với du lịch cộng đồng (DLCĐ) là hướng đi được xã Phúc Sen (Quảng Hòa) hướng đến trong giai đoạn hiện nay. Để các làng nghề đáp ứng được mục tiêu vừa bảo tồn vừa gắn kết với DLCĐ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xã tiếp tục có những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm phát triển làng nghề đi đôi với thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

地图

样品计划