Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch

06/12/2019 06/02/2020

2333 0

Ngày 6/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2019.

Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý, điều hành Ban Quản lý di tích, lãnh đạo một số xã, phường, thị trấn và một số đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của các chuyên đề: Tổng quan về tình hình phát triển du lịch thế giới, Việt Nam, du lịch của tỉnh giai đoạn 2011 - 2018; Luật Du lịch và các văn bản quy định; Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê du lịch; marketing du lịch với phát triển du lịch bền vững; Quảng bá và xúc tiến du lịch Cao Bằng; Tuyên truyền về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng…

Lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức mới về xu hướng du lịch trong nước và quốc tế; những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; cung cấp, bổ sung kiến thức chuyên môn, cũng như những kỹ năng cơ bản cho các học viên để vận dụng trong quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ trong công tác QLNN về du lịch ở địa phương, góp phần đưa ngành du lịch phát triển lên một tầm cao mới trong thời gian tới./.

Hồng Son

地图

样品计划