Video clip Chung tay phòng chống Covid-19

25/10/2021 25/10/2022

1142 0

Xác định công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, thời gian qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Qua đó đã góp phần giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch covid-19 và Cao Bằng là địa phương duy nhất trên cả nước chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19. Xin kính mời quý khán giả, nhân dân, du khách theo dõi video tuyên truyền phòng chống dịch covid - 19 của tỉnh Cao Bằng.
Bài hát then đàn tính: “Chung tay phòng chống Covid-19”
Thơ: Lê Hồng Phúc
Chuyển thể làn điệu: Triệu Bích Phượng
Biểu diễn: Thu Hà, Thúy Linh
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hoá và Thông tin du lịch tỉnh Cao Bằng.

地图

样品计划