Muong Thanh Luxury Cao Bang Hotel

So 42, đuong Kim Đong, phuong Hop Giang, TP Cao Bang, tinh Cao Bang
salesgroup@caobang.muongthanh.vn
02063888088

服务

Miễn phí wifi tất cả các phòng

Bãi đổ xe

Bồn tắm nước nóng lớn

Phục vụ phòng

Nhà hàng

Quán cà phê

Bàn

Tivi

描述

Muong Thanh Luxury Cao Bang Hotel

靠近

地图