8 tỉnh Đông Bắc và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết phát triển du lịch năm 2023

12/04/2023 1584 0
Ngày 08/4/2023, tại Khách sạn Viễn Đông, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, UBND 8 tỉnh Đông Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết phát triển du lịch năm 2023.

样品计划