Cao Bằng trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” năm 2024

03/06/2024 497 0
Ngày 31/5, Sở Công thương tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024 cho 16 tác phẩm xuất sắc của các tập thể và cá nhân.

样品计划