Chinh phục đèo Nà Tềnh 20 khúc cua ở Cao Bằng

25/10/2023 2241 0
Nằm trên cùng một cung đường với đèo Khau Cốc Chà 15 tầng nổi tiếng, đèo Nà Tềnh có 20 khúc cua thoải, phong cảnh thơ mộng nhưng chưa được nhiều người biết đến.

样品计划