Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt giải cao tại Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công chức, viên chức, lao động” năm 2023

30/10/2023 413 0
Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (VHTTDL) đã luyện tập bài tập thể dục, sáng tạo video clip tham gia Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công chức, viên chức, lao động” năm 2023 và đạt giải cao.

样品计划