Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2023 - 2028

16/05/2023 481 0
Ngày 11/5/2023, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (VHTTDL) tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.

样品计划