Du lịch cộng đồng góp phần nâng cao cuộc sống người dân

24/05/2024 234 0
Du lịch cộng đồng không còn là khái niệm xa lạ đối với người dân hiện nay. Phát triển du lịch cộng đồng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

样品计划