Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023

28/10/2023 514 0
Ngày 27/10/2023, tại hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.

样品计划