Họp các Tiểu ban Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2014

20/05/2024 416 0
Sáng ngày 14/5/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức họp Tiểu ban Lễ tân, Hậu cần, Khánh tiết và Tiểu ban Nội dung Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng.

样品计划