Mở rộng liên kết, hợp tác phát triển Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

04/01/2024 371 0
Năm 2023, Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung mở rộng hợp tác, liên kết, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, từng bước phát triển Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, đưa hình ảnh Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

样品计划