Sắc màu văn hóa Lô Lô Đen Cao Bằng tại Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023

23/11/2023 551 0
Từ ngày 03-05/11/2023, Đoàn nghệ nhân quần chúng Lô Lô Đen tỉnh Cao Bằng tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I năm 2023 diễn ra tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức.

样品计划