Sớm vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)

19/04/2023 637 0
Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Triển khai vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)” tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

样品计划