Trao đổi phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát huy các điểm di sản Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh

17/03/2024 328 0
Ngày 15/3/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (VHTTDL) đã chủ trì phối hợp với UBND huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh bàn trao đổi triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát huy các điểm di sản Công viên địa chất(CVĐC) Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh.

样品计划