Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Km2, đường Đông Khê, phường Tân Giang - Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

电话: 02063954216

Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Cao Bằng

Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

电话: 02063852200

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng

Xuân Lộc - Xuân Hoà - Huyện Hà Quảng - Cao Bằng

电话: 02063862143

Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh

Tổ 9- Thị trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng

电话: 02063826228

Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình

Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

电话: 0206 3872 146

Bệnh viện đa khoa Tĩnh Túc

Tổ dân phố 5, Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

电话: 02063871111

Bệnh viện đa khoa Quảng Uyên

Thị trấn Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng

电话: 02063820115

Bệnh viện đa khoa huyện Trà Lĩnh

Pò Inh - Xã Cao Chương - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng

电话: 02063

Bệnh viện đa khoa huyện Phục Hòa

Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hòa, Hoà Thuận, Phục Hòa, Cao Bằng

电话: 02063822127

Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An

Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

电话: 02063860395

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch An

Tổ dân 4 Thị trấn Đông Khê TA, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

电话: 02063840892

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng

Tân An, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

电话: 0206 3855 506