Vườn đá Hoàng Tung
Vườn đá Hoàng Tung
Vườn đá Hoàng Tung
Vườn đá Hoàng Tung

概论

价钱: 自由

电话: (0206) - 3854 211

时间去参观一个地方: 120 phút

开放时间: 7:00 - 关闭时间: 18:00

电子邮件: sovhtt@caobang.gov.vn

地址: xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

“Vườn đá” nằm ở xã Hoàng Tung, huyện Hoà An. Gọi thế là vì đá vôi ở đây đã được rửa lũa, ăn mòn một cách đặc biệt. Trước mắt du khách hiện ra những chỏm nhọn đá vôi cao trên 20m, rộng trên 10m. Phủ lên trên là màu nâu đỏ của trầm tích lục nguyên và phun trào trẻ hơn của hệ tầng Sông Hiến (T1sh). Vườn đá Hoàng Tung phản ánh một giai đoạn trong lịch sử phát triển địa chất lâu dài của khu vực. Tách giãn lục địa tạo rift (biển hẹp kéo dài tương tự như biển Hồng Hải giữa Châu Á và Châu Phi ngày nay) nội lục xảy ra trong kỷ Trias (cách ngày nay khoảng 250 triệu năm) đã làm xuất hiện nhiều núi lửa ngầm dưới biển và lắng đọng trầm tích, hình thành nên các đá lục nguyên-núi lửa phủ lên trên đá vôi cổ hơn. Chính các đá trầm tích-núi lửa này là cơ sở để các nhà khoa học khẳng định về sự tồn tại của rift nội lục kể trên. Các quá trình phong hóa, hòa tan, rửa lũa, xâm thực, bóc mòn... trong điều kiện lục địa sau ... 查看更多

地图

概论

×

“Vườn đá” nằm ở xã Hoàng Tung, huyện Hoà An. Gọi thế là vì đá vôi ở đây đã được rửa lũa, ăn mòn một cách đặc biệt.
Trước mắt du khách hiện ra những chỏm nhọn đá vôi cao trên 20m, rộng trên 10m. Phủ lên trên là màu nâu đỏ của trầm tích lục nguyên và phun trào trẻ hơn của hệ tầng Sông Hiến (T1sh).
Vườn đá Hoàng Tung phản ánh một giai đoạn trong lịch sử phát triển địa chất lâu dài của khu vực. Tách giãn lục địa tạo rift (biển hẹp kéo dài tương tự như biển Hồng Hải giữa Châu Á và Châu Phi ngày nay) nội lục xảy ra trong kỷ Trias (cách ngày nay khoảng 250 triệu năm) đã làm xuất hiện nhiều núi lửa ngầm dưới biển và lắng đọng trầm tích, hình thành nên các đá lục nguyên-núi lửa phủ lên trên đá vôi cổ hơn. Chính các đá trầm tích-núi lửa này là cơ sở để các nhà khoa học khẳng định về sự tồn tại của rift nội lục kể trên.
Các quá trình phong hóa, hòa tan, rửa lũa, xâm thực, bóc mòn... trong điều kiện lục địa sau này (cách ngày nay khoảng 5 triệu năm) đã bóc đi một phần tầng đá phía trên trong khi nước ngấm từ trên mặt đất xuống dưới theo các khe nứt trong đá vôi bị dập vỡ mạnh đã làm nên những cột đá như ngày nay ta thấy.
Những nét độc đáo kể trên không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn rất có ý nghĩa khoa học, chắc chắn sẽ rất bổ ích cho du khách khi tới thăm “Vườn đá”.
 

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

景点

娱乐