Di tích Đồn Phai Khắt
Di tích Đồn Phai Khắt
Di tích Đồn Phai Khắt
Di tích Đồn Phai Khắt

概论

价钱: 自由

电话: 01699336306

时间去参观一个地方: 120 phút

开放时间: 8:00 - 关闭时间: 23:00

电子邮件: sovhtt@caobang.gov.vn

地址: xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Di tích đồn Phai Khắt là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau khi thành lập. Đồn Phai Khắt thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, cách Khu rừng Trần Hưng Đạo 7km. Tại đây, lúc 17 giờ ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng nhân dân địa phương đã tiêu diệt và bắt gọn chỉ huy cùng toàn bộ binh lính, thu vũ khí của địch. Chiến công này mở đầu cho truyền thống trăm trận trăm thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

地图

概论

×

Di tích đồn Phai Khắt là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau khi thành lập. Đồn Phai Khắt thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, cách Khu rừng Trần Hưng Đạo 7km. Tại đây, lúc 17 giờ ngày 25/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng nhân dân địa phương đã tiêu diệt và bắt gọn chỉ huy cùng toàn bộ binh lính, thu vũ khí của địch. Chiến công này mở đầu cho truyền thống trăm trận trăm thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

景点

娱乐