chùa Sùng Phúc
chùa Sùng Phúc
chùa Sùng Phúc
chùa Sùng Phúc

概论

价钱: 自由

电话: (0206) - 3854 211

时间去参观一个地方: 120 phút

开放时间: 7:00 - 关闭时间: 18:00

电子邮件: sovhtt@caobang.gov.vn

地址: thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

Chùa Sùng Phúc nguyên là chùa Sùng Khánh, tương truyền được xây từ thời nhà Trần trên đỉnh núi Pò Kiền. Đến triều vua Lê Hiển Tông (1740-1746) niên hiệu Cảnh Hưng thì chùa được rời xuống cánh đồng Huyền Du, nay là thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang và đổi tên là Sùng Phúc.
Chùa thờ ông Nguyễn Thành Vương tức Nguyễn Đình Bá (1678) - tri châu Hạ Lang - người có công chiêu dân khẩn hoang lập bản ở đây. Chùa Sùng Phúc còn liên quan với bà Nguyễn Thị Duệ, đỗ tiến sỹ đầu bảng trường quốc học Bản Thảnh Cao Bằng (triều Mạc), qua đó trở thành nữ tiến sỹ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam.
Theo tài liệu ghi chép lại, bà Nguyễn Thị Duệ tu ở chùa Sùng Phúc 7 năm, lấy hiệu là Diệu Huyền, tên húy là Du. Trong thời gian đó bà thường dạy đạo lý cho người dân trong vùng. Bản Huyền Du cạnh thị trấn Hạ Lang vì thế được đặt tên bằng cách ghép tên hiệu và tên húy của bà.
Chùa Sùng Phúc được xếp hạng di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia theo quyết định số 68VH/QĐ ngày 29/01/1993.
 

地图

概论

×

Chùa Sùng Phúc nguyên là chùa Sùng Khánh, tương truyền được xây từ thời nhà Trần trên đỉnh núi Pò Kiền. Đến triều vua Lê Hiển Tông (1740-1746) niên hiệu Cảnh Hưng thì chùa được rời xuống cánh đồng Huyền Du, nay là thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang và đổi tên là Sùng Phúc.
Chùa thờ ông Nguyễn Thành Vương tức Nguyễn Đình Bá (1678) - tri châu Hạ Lang - người có công chiêu dân khẩn hoang lập bản ở đây. Chùa Sùng Phúc còn liên quan với bà Nguyễn Thị Duệ, đỗ tiến sỹ đầu bảng trường quốc học Bản Thảnh Cao Bằng (triều Mạc), qua đó trở thành nữ tiến sỹ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam.
Theo tài liệu ghi chép lại, bà Nguyễn Thị Duệ tu ở chùa Sùng Phúc 7 năm, lấy hiệu là Diệu Huyền, tên húy là Du. Trong thời gian đó bà thường dạy đạo lý cho người dân trong vùng. Bản Huyền Du cạnh thị trấn Hạ Lang vì thế được đặt tên bằng cách ghép tên hiệu và tên húy của bà.
Chùa Sùng Phúc được xếp hạng di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia theo quyết định số 68VH/QĐ ngày 29/01/1993.
 

审查和评估


承滴盘
(总数 评论)

样品计划

宿舍

餐饮

景点

娱乐