Xe điện Thành phố Cao Bằng

Km4, P. Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Phone: 0826402828