Xe điện Thành phố Cao Bằng

Km4, P. Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Số điện thoại: 0826402828