TAXI Vĩnh Dung

Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063755755

TAXI Hương Sen

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206 382 82 82

TAXI Đức Ngọc

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206.3797.979

TAXI Bảo Trâm

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206.3850.850

TAXI Việt Vịnh

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Số điện thoại: 0206.3851.851