TAXI Vĩnh Dung -

Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đt: 02063755755

TAXI Hương Sen -

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Đt: 0206 382 82 82

TAXI Đức Ngọc -

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Đt: 0206.3797.979

TAXI Bảo Trâm -

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Đt: 0206.3850.850

TAXI Việt Vịnh -

Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

Đt: 0206.3851.851