Bus TP Cao Bằng - Khu di tích Pác Bó

Số 028, tổ 23,Phường Sông Bằng, Thành Phố Cao Bằng

Số điện thoại: 1900561562

Bus TP Cao Bằng - Khu du lịch Thác Bản Giốc

Số 028, tổ 23,Phường Sông Bằng, Thành Phố Cao Bằng

Số điện thoại: 1900561562

Bus TP Cao Bằng - Cửa khẩu Trà Lĩnh

Số 028, tổ 23,Phường Sông Bằng, Thành Phố Cao Bằng

Số điện thoại: 1900561562