HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỘI

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỘI
 • From date 05/04/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 10 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 10 places
 • 07:30
  De Doong Temple Free

  Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 08:00
  Nguom Boc Cave Free

  Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:00
  Hoang Tung Stone Garden Free

  Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:00
  Nguom Slua Cave Free

  Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:00
  Le King Temple Free

  Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 12:00
  Lung Luong Ammonites Free

  Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 13:30
  Keo Yen Panorama Free

  Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:30
  Nung Tri Cao Temple Free

  Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:30
  Soc Giang Hanging Valley Free

  Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 17:00
  Nhà Hàng Trống Đồng 150,000 đ

  Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.