HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỘI

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN CỘI
 • Từ ngày 05/04/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 10 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 10 địa điểm
 • 07:30
  Đền Dẻ Đoóng Miễn phí

  Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 08:00
  Hang Ngườm Bốc Miễn phí

  Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:00
  Vườn đá Hoàng Tung Miễn phí

  Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:00
  Hang Ngườm Slưa Miễn phí

  Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:00
  Đền Vua Lê Miễn phí

  Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

 • 12:00
  Cúc đá Lũng Luông Miễn phí

  Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 13:30
  Cảnh quan Kéo Yên Miễn phí

  Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:30
  Đền thờ Nùng Trí Cao Miễn phí

  Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:30
  Thung Lũng Treo Sóc Giang Miễn phí

  Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

 • 17:00
  Nhà Hàng Trống Đồng 150.000 đ

  Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.