Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đền Dẻ Đoóng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hang Ngườm Bốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn đá Hoàng Tung

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Hang Ngườm Slưa

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền Vua Lê

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cúc đá Lũng Luông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cảnh quan Kéo Yên

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đền thờ Nùng Trí Cao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thung Lũng Treo Sóc Giang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Trống Đồng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59