TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BẢN ĐỊA Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BẢN ĐỊA Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN
 • From date 05/04/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 14 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 14 places
 • 08:00
  Ma Phuc Pass Free

  Xã Quốc Toản , Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 08:30
  Mountain Angel Eye Free

  Xã Cao Chương, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:00
  Phia Thap Incense Village Free

  Xã Phúc Sen , Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:30
  PAC RANG FORGING VILLAGE Free

  Xã Phúc Sen , Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:00
  Bách Linh Shrine Free

  Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:30
  Sung Phuc Pagoda Free

  Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:00
  Ly Quoc Fort Free

  Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:30
  Ancient Sea Free

  Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 13:30
  Ancient Continent Free

  Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:00
  Khuoi Ky Stone Village Free

  Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:30
  Tourist Attractions Ban Gioc Waterfall 40,000 đ

  Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:30
  Nguom Ngao Cave 190,000 đ

  Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 16:00
  Traditional Wood Wheels Free

  Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 18:00
  34 Nga Luong Restaurent 200,000 đ

  Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.