TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BẢN ĐỊA Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA BẢN ĐỊA Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN
 • Từ ngày 05/04/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 14 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 14 địa điểm
 • 08:00
  Đèo Mã Phục Miễn phí

  Xã Quốc Toản , Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 08:30
  Mắt Thần Núi Miễn phí

  Xã Cao Chương, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:00
  Làng hương Phia Thắp Miễn phí

  Xã Phúc Sen , Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:30
  Làng rèn Pác Rằng Miễn phí

  Xã Phúc Sen , Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:00
  Miếu Bách Linh Miễn phí

  Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:30
  chùa Sùng Phúc Miễn phí

  Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:00
  Di tích Đồn Pháp Lý Quốc Miễn phí

  Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:30
  Đại dương cổ Miễn phí

  Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 13:30
  Lục Địa Cổ Miễn phí

  Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:00
  Làng đá Khuổi Ky Miễn phí

  Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:30
  Khu du lịch danh lam thắng cảnh Thác Bản Giốc 40.000 đ

  Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:30
  Động Ngườm Ngao 190.000 đ

  Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 16:00
  Cọn nước trên dòng sông Quây Sơn Miễn phí

  Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

 • 18:00
  Nhà hàng 34 Nga Lượng 200.000 đ

  Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.