Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Đèo Mã Phục

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mắt Thần Núi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng hương Phia Thắp

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng rèn Pác Rằng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Miếu Bách Linh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • chùa Sùng Phúc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích Đồn Pháp Lý Quốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đại dương cổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Lục Địa Cổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng đá Khuổi Ky

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch danh lam thắng cảnh Thác Bản Giốc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Động Ngườm Ngao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cọn nước trên dòng sông Quây Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng 34 Nga Lượng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59