Di tích chiến thắng Chiến dịch biên giới 1950
Di tích chiến thắng Chiến dịch biên giới 1950
Di tích chiến thắng Chiến dịch biên giới 1950
Di tích chiến thắng Chiến dịch biên giới 1950
Di tích chiến thắng Chiến dịch biên giới 1950

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: (0206) - 3854 211

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 11:00 CH

Email: thongtindulichcb@gmail.com

Địa chỉ: xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Xã Đức Long, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

"Khu di tích lịch sử Chiến dịch Biên giới 1950 nằm tại Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, cách thành phố Cao Bằng khoảng 60 km đi theo đường quốc lộ số 4. Núi Báo Đông: (hay còn gọi Núi Lăng Đồn) Là một di tích lịch sử quan trọng gắn liền với sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Núi Báo Đông thuộc làng Nà Lạn xã Đức Long huyện Thạch An, cách TP. Cao Bằng 60km theo quốc lộ 4. Vị trí này Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn để quan sát, chỉ huy chiến dịch Đông Khê năm 1950. Đồn Đông Khê: Thuộc thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, đây là một chứng tích lịch sử của chiến dịch biên giới. Tháng 8/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận đánh đồn Đông Khê, chiến thắng Đồn Đông Khê vang dội cùng với những tấm gương dũng cảm đã đi vào sử sách như: La Văn Cầu, Lý Viết Mưu, Trần Cừ... thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân ta trong kháng chiến."

Bản đồ

Giới thiệu

×

"Khu di tích lịch sử Chiến dịch Biên giới 1950 nằm tại Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, cách thành phố Cao Bằng khoảng 60 km đi theo đường quốc lộ số 4. Núi Báo Đông: (hay còn gọi Núi Lăng Đồn) Là một di tích lịch sử quan trọng gắn liền với sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Núi Báo Đông thuộc làng Nà Lạn xã Đức Long huyện Thạch An, cách TP. Cao Bằng 60km theo quốc lộ 4. Vị trí này Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn để quan sát, chỉ huy chiến dịch Đông Khê năm 1950. Đồn Đông Khê: Thuộc thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, đây là một chứng tích lịch sử của chiến dịch biên giới. Tháng 8/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận đánh đồn Đông Khê, chiến thắng Đồn Đông Khê vang dội cùng với những tấm gương dũng cảm đã đi vào sử sách như: La Văn Cầu, Lý Viết Mưu, Trần Cừ... thể hiện sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân ta trong kháng chiến."

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí