KHÁM PHÁ PHIA OẮC - VÙNG NÚI CỦA NHỮNG ĐỔI THAY

KHÁM PHÁ PHIA OẮC - VÙNG NÚI CỦA NHỮNG ĐỔI THAY
 • Từ ngày 05/04/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 13 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 13 địa điểm
 • 08:00
  San hô cổ Lang Môn Miễn phí

  Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 08:30
  Di tích Đồn Phai Khắt Miễn phí

  Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:00
  Xưởng thêu của người Dao Tiền Miễn phí

  Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:30
  Núi Mào Gà Miễn phí

  Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:00
  Cảnh quan Lưng Rồng Miễn phí

  Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:30
  Thung Lũng Treo Tĩnh Túc Miễn phí

  Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:00
  Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Miễn phí

  Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 13:30
  Mỏ Vonfram Lũng Mười Miễn phí

  Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:00
  Cảnh Quan Phia Oắc Miễn phí

  Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:30
  Trang trại cá hồi Miễn phí

  Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:00
  Đá Granit Phia Oắc Miễn phí

  Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:30
  Mỏ Vonfram bản Ổ Miễn phí

  Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 16:00
  Đồn điền chè Kolia Miễn phí

  Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.