KHÁM PHÁ PHIA OẮC - VÙNG NÚI CỦA NHỮNG ĐỔI THAY

KHÁM PHÁ PHIA OẮC - VÙNG NÚI CỦA NHỮNG ĐỔI THAY
 • Từ ngày 05/04/2018
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 13 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 13 địa điểm
 • 08:00
  San hô cổ Lang Môn Miễn phí

  Lang Mon Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 08:30
  Di tích Đồn Phai Khắt Miễn phí

  xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:00
  Xưởng thêu của người Dao Tiền Miễn phí

  xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 09:30
  Núi Mào Gà Miễn phí

  Xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:00
  Cảnh quan Lưng Rồng Miễn phí

  xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao bằng Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 10:30
  Thung Lũng Treo Tĩnh Túc Miễn phí

  thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 11:00
  Mỏ Thiếc Tĩnh Túc Miễn phí

  thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng Thị trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 13:30
  Mỏ Vonfram Lũng Mười Miễn phí

  xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:00
  Cảnh Quan Phia Oắc Miễn phí

  Phia Den, Thành Công, Nguyên Bình, cao Bằng Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 14:30
  Trang trại cá hồi Miễn phí

  xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao bằng Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:00
  Đá Granit Phia Oắc Miễn phí

  xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 15:30
  Mỏ Vonfram bản Ổ Miễn phí

  xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

 • 16:00
  Đồn điền chè Kolia Miễn phí

  xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.