Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • San hô cổ Lang Môn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích Đồn Phai Khắt

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Xưởng thêu của người Dao Tiền

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Núi Mào Gà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cảnh quan Lưng Rồng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Thung Lũng Treo Tĩnh Túc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mỏ Thiếc Tĩnh Túc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mỏ Vonfram Lũng Mười

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Cảnh Quan Phia Oắc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Trang trại cá hồi

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đá Granit Phia Oắc

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Mỏ Vonfram bản Ổ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Đồn điền chè Kolia

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00