ATM AgriBank Thành Phố

Số 17 Hoàng Đình Giong, P Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

Số điện thoại: 02063852932

ATM AgriBank Siêu Thị Cao Bằng

Siêu thị Cao Bằng, Phố Hoàng Như, P Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng (Gần Vườn hoa TP Cao Bằng)

Số điện thoại: 02063852932

ATM AgriBank Tỉnh

KM5, tổ 4, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063852932

ATM AgriBank KS Bằng Giang

Khách sạn Bằng Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng (Gần Chợ Xanh TP Cao Bằng)

Số điện thoại: 02063852932