ATM BIDV PGD Thành Phố

Số 46,  Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang – Thành phố Cao Bằng

Số điện thoại: 02063852978

ATM BIDV trước sân Bưu Điện

Đường Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng (Trước sân của Bưu điện tỉnh Cao Bằng)

Số điện thoại: 02063852978